Tag: sao khuê
TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ AI, SALESUP DMS NHẬN GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ XUẤT SẮC TẠI SAO KHUÊ 2024
TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ AI, SALESUP DMS NHẬN GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ XUẤT SẮC TẠI SAO KHUÊ 2024
Với những tính năng vượt trội tích hợp cùng công nghệ AI, giải pháp SalesUP DMS vinh dự nhận giải thưởng sản phẩm công nghệ xuất sắc táiao Khuê 2024
SALESUP DMS TỰ HÀO NHẬN GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2024
SALESUP DMS TỰ HÀO NHẬN GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2024
Vượt qua 271 đề cử khác trên cả nước, SalesUp DMS được bình chọn là Sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, Công nghệ thông tin Việt Nam tại Giải thưởng Sao Khuê 2024, lĩnh vực Quản lý Bán hàng.